3 เรื่องน่ารู้ ของกระรอกบิน

กระรอกเป็นสัตว์จากธรรมชาติที่คนนิยมนำมาเลี้ยงกันมาก ด้วยลักษณะเป็นสัตว์ฟันแทะ ซุกซน อยู่ไม่นิ่ง และเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆ เมื่อนำมาเลี้ยงแล้วยังพาไปไหนๆได้สะดวก และไม่ส่งเสียงดังรบกวนเหมือนสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ นอกจากนั้นในธรรมชาติยังมีกระรอกบินอีกหนึ่งชนิดที่ไม่นิยมนำมาเลี้ยงแต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ วันนี้ มี 3 เรื่องน่ารู้ของกระรอกบินมาแนะนำเป็นความรู้ครับ

3 เรื่องน่ารู้ ของกระรอกบิน

สายพันธุ์กระรอก แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม นอกจากกระรอกต้นไม้ที่นิยมนำมาเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก แล้ว กระรอกบินเป็นอีกหนึ่งชนิดที่มีเรื่องราวน่าสนใจ และเชื่อว่าคนส่วนใหญ่หรือคนที่ชื่นชอบการเลี้ยงกระรอกอาจไม่รู้ ได้แก่

1. กระรอกบิน เป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน

กระรอกบินจะมีพฤติกรรมแตกต่างไปจากกระรอกชนิดอื่นๆ คือจะออกหากินในช่วงกลางคืน เพราะมีดวงตากลมโตสะท้อนแสง และดูคล้ายไข่มุกสีดำขนาดใหญ่  ทำให้สายตากระรอกบินดีมากในช่วงกลางคืน อาหารหลักของกระรอกบินได้แก แมลง ช่อดอกและใบของไม้ผลัดใบและตาของพืชจำพวกสน หลักๆจะหากินอยู่บนต้นไม้ และในช่วงฤดูหนาวมักจะเก็บตุนอาหารไว้ตามกิ่งไม้และโพรงไม้ เนื่องเป็นช่วงใบไม้ร่วงอาหารของกระรอกบินค่อนข้างหายาก

2. กระรอกบินพบเห็นได้ยาก

กระรอกบินจะอาศัยอยู่เฉพาะในป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์ และในป่า​ไม้​ผลัดใบ จึงพบเห็นกระรอกบินได้ยากเพราะนอกจากจะเป็นสัตว์ที่หากินในช่วงกลางคืนแล้ว กระรอกบินส่วนใหญ่จะไม่อยู่อาศัยในเมืองหรือตามสวนผลไม้เหมือนกระรอกต้นไม้

3. ชื่อกระรอกบิน แต่บินไม่ได้

กระรอกบิน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ปีก​มีพังผืด​ด้าน​หน้า​ขึง​ติด​กับ​กระดูก​ที่​งอก​ออก​มา​จาก​ข้อ​เท้า​หน้า.แม้จะได้ชื่อว่า กระรอกบิน แต่แท้ที่จริงแล้วกระรอกบินก็ทำได้เพื่อแค่ร่อน หรือโต้อากาศโดยใช้พังผืดนี้อยู่กลางอากาศได้เพียงสั้น ๆ เท่านั้น และกระรอก​บินยัง​ร่อน​ไป​มา​โดย​ไม่​ชน​กับ​สิ่ง​อื่น ๆ เพราะมัน​ใช้​หาง​ทำ​หน้า​ที่​เสมือน​หาง​เสือ​บังคับ​ทิศ​ทาง​การ​ร่อน. เมื่อ​ใกล้​จะ​ถึง​ต้น​ไม้​ที่​ต้องการ​ร่อน​ลง กระรอก​เปลี่ยน​ท่า​ทาง​ให้​คล้าย​กับ​ร่ม​ชูชีพ​โดย​จะ​เผยอ​ตัว​ขึ้น​เล็ก​น้อย​เพื่อ​ผ่อน​ความ​เร็ว​ลง.

นอกจาก 3 เรื่องน่ารู้ของกระรอกบินที่กล่าวมาแล้วยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกอื่น ที่มีลักษณะและพฤติกรรมคล้ายคลึงกระรอกบินมากทั้งรูปหน้าหน้าตาและพฤติกรรมคล้ายกับกระรอกบินมาก นั้นคือ บ่าง ทำให้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่ากระรอกบินและบ่าง เป็นสัตว์ป่าชนิดเดียวกัน

Back to Top