3 ขั้นตอน ดูแลกระรอกป่วยด้วยโรคหวัด

กระรอกป่วยด้วยโรคหวัด

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุสำคัญทำให้สัตว์เลี้ยงอย่างเจ้ากระรอกมีอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคหวัด ถึงแม้กระรอกจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่นำมาจากธรรมชาติคุ้นเคยกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย แต่การนำมาเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กๆก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระรอกป่วยไข้ด้วยโรคหวัดได้ง่ายเพราะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีพอ 3 ขั้นตอนการดูแลกระรอกป่วยด้วยโรคหวัด ข้อมูลดีๆสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงกระรอกครับ

1. อาการเจ็บป่วยและสาเหตุของโรคหวัด

กระรอกมีโอกาสป่วยเป็นหวัดได้เหมือนคนหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ส่วนสาเหตุการป่วยด้วยโรคหวัดในกระรอกอาจมีหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เกิดจากการเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลที่อยู่อาศัยทำให้กระรอกมีความอบอุ่น หรือเกิดจากความไม่รู้ไม่ได้เตรียมข้อมูลในการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง เกิดจากการสำลักอาหารและสัมผัสเชื้อไวรัส

2. ลักษณะอาการของกระรอกเมื่อป่วยเป็นไข้หวัด

1.กระรอกเป็นสัตว์ซุกซน หากอาการป่วยเป็นไม่มากก็ยังวิ่งเล่นเป็นปกติ แต่อาจมีอาการไอหรือจามมากผิดปกติ

2.มีอาการซึม นั่งนิ่งๆหมดเรี่ยวแรงเดินไม่ไหว

3.ไม่กินนม ไม่กินผลไม้ รูปร่างผอมโซ

4.น้ำลายไหล มีน้ำมูกไหล

3. วิธีดูและและป้องกันโรคหวัดในกระรอก

1. เมื่อสังเกตอาการและรู้แน่ชัดว่าเจ้ากระรอกน้อยป่วยเป็นไข้หวัด ควรจัดกระรอกให้อยู่ในสถานที่ ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก

2. ปรับเปลี่ยนผ้ารองรังหรือผ้ารองนอนใหม่ เพื่อป้องกันการอับชื้นและทำให้เกิดเชื้อโรคได้ง่าย

3. เช็ดทำความสะอาดจมูก เพื่อให้กระรอกหายใจสะดวกและรู้สึกสบายตัว

4. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณกรงกระรอกให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสและเชื้อโรคอื่นๆ

5. นำกระรอกไปพบสัตว์แพทย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ

ขั้นตอนการดูแลอาการป่วยด้วยโรคหวัดของสัตว์เลี้ยงไม่แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพของคนเรา ที่ต้องเริ่มดูแลตั้งแต่การกินอยู่ ต้องให้กระรอกกินอาหารที่มีประโยชน์ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กระรอกเด็กอาจกินนมเป็นอาหารหลักและเริ่มให้ผักผลไม้เป็นอาหารเสริม ส่วนกระรอกที่โตแล้วกินผักผลไม้เป็นอาหารหลัก กินนมและหนอนอบแห้งหรือแมลงต่างๆเป็นอาหารเสริม เมื่อร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงถือเป็นภูมิคุ้มกันโรคภัยที่ดี

อาการป่วยด้วยโรคหวัดของกระรอก หากเป็นกระรอกเด็กๆซึ่งเลี้ยงยากอยู่แล้ว เพราะไม่ได้กินนมแม่ทำให้มีภูมิคุ้มกันในตัวกระรอกได้ดีพอ เมื่อมีอาการไอหรือจามต้องรีบดูแลรักษาส่วนกระรอกโตหากอาการไม่รุนแรงมากนัก โรคหวัดก็สามารถหายเองได้ภายใน 1 สัปดาห์

Back to Top