คำถามที่น่าสนใจ ในการเลี้ยงกระรอก

การเลี้ยงกระรอก

คนที่รักและสนใจการเลี้ยงกระรอก ซึ่งเป็นสัตว์ป่าจากธรรมชาติส่วนใหญ่หาข้อมูลการเลี้ยงดูได้ยาก หรือมีข้อมูลแต่ไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง ดังนั้น เราจะพบเห็นคำถามมากมายอยู่ในกลุ่มคนเลี้ยงกระรอก หรือในกลุ่มของคนที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ วันนี้ เรามีคำถามที่น่าสนใจในการเลี้ยงกระรอก มาให้เป็นความรู้ครับ

คำถามที่น่าสนใจ ในการเลี้ยงกระรอก

1. กระรอกเลี้ยงให้เชื่องได้หรือไม่

การเลี้ยงกระรอกให้เชื่อง ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของคนเลี้ยงและต้องเริ่มนำมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆหรือยังไม่ลืมตา เพราะกระรอกเป็นสัตว์ป่าและเป็นสัตว์ผู้ถูกล่าในห่วงโซ่อาหาร ทำให้มีสัญชาตญาณของการป้องกันตัว มีความหวาดระแวงสูง การเลี้ยงให้เชื่องจึงทำได้ยาก ยกเว้นเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดและนำมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเพื่อให้คุ้นเคยกับคนเลี้ยง

2. จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องตัดฟันกระรอก

กระรอกเป็นสัตว์ฟันแทะทำให้มีฟันที่คม นิสัยและพฤติกรรมชอบแทะและไม่อยู่สุข กระรอกในธรรมชาติจะชอบแทะเปลือกไม้ หรือไม้ผลเพื่อเป็นการลับฟันตนเอง การนำกระรอกมาเลี้ยงไม่จำเป็นต้องตัดฟัน เพราะแม้จะตัดฟันกระรอกก็ยังกัดหรือแทะอยู่ดี ผู้เลี้ยงควรหาผลไม้เนื้อแข็ง เช่น ฝรั่ง หรือมะพร้าวให้กระรอกแทะเพื่อเป็นการลับฟันตามธรรมชาติ

3. กระรอกจำเป็นต้องเลี้ยงเป็นคู่หรือไม่

พฤติกรรมและนิสัยกระรอกโดยธรรมชาติชอบอยู่ตัวเดียว หรือในบางครั้งอาจพบว่าอยู่รวมกันหลายๆตัว แต่เป็นสัตว์ที่มีความเป็นอิสระ มีความเป็นส่วนตัว การนำมาเลี้ยงเป็นคู่เพื่อต้องการให้ผสมพันธุ์กัน อาจไม่ประสบความสำเร็จเพราะกระรอกอาจกัดกันเอง หรือเมื่อผสมพันธุ์กันก็จะผสมลับๆ

ดังนั้น การนำมาเลี้ยงในกรงเพื่อให้ได้ลูกกระรอกจึงเป็นไปได้ยาก และกระรอกส่วนใหญ่ที่นำมาขายเป็นกระรอกจากป่าธรรมชาติมากกว่าเพาะพันธุ์ การเลี้ยงเพียงตัวเดียวกระรอกก็สามารถมีอายุยืนยาวอยู่ได้

4. อาหารสำเร็จรูปของกระรอกมีขายหรือไม่

กระรอกเป็นสัตว์ที่กินอาหารได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะผักผลไม้ และหนอนหรือแมลง อาหารสำเร็จของกระรอกโดยเฉพาะยังไม่มีขาย แต่อาจมีอาหารแห้งบางประเภท การเลี้ยงด้วยอาหารแห้งอาจจะต้องมีการฝึกให้กินตั้งอายุยังไม่มาก เพื่อให้คุ้นเคยและยอมกิน  ส่วนอาหารที่เป็นผักผลไม้ตามธรรมชาติ กระรอกเลี้ยงก็สามารถกินได้ เช่น ลูกตำลึงสุก กระรอกบางตัวยังชื่นชอบอีกด้วย

5. กระรอกเลี้ยงต้องให้กินน้ำหรือไม่

สัตว์ทุกชนิดต้องการน้ำ ถึงแม้กระรอกจะเป็นสัตว์ที่กินผลไม้ซึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบ แต่ในธรรมชาติกระรอกก็จะกินน้ำค้างตามยอดหญ้าในยามเช้า ดังนั้น การนำกระรอกมาเลี้ยงต้องมีภาชนะใส่น้ำแขวนไว้ในกรงเสมอ

คำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงกระรอกยังมีอีกมากมาย ซึ่งคำถามบางอย่างเกิดจากประสบการณ์ในการเลี้ยง ซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อมูลการเลี้ยง ดังนั้น การศึกษาวิธีการเลี้ยงจากคำถามที่หลากหลายอาจช่วยให้ได้ข้อมูลการเลี้ยงที่ถูกต้องเป็นความจริงและทำให้การเลี้ยงกระรอกของเราง่ายขึ้น

Back to Top