30 ชนิดของกระรอก ที่พบในประเทศไทย

ชนิดของกระรอก

กระรอกเป็นสัตว์ป่าตัวเล็กๆที่นิยมนำมาเลี้ยงคลายเหงาหรือเพื่อความเพลิดเพลิน กระรอกมีอยู่มากมายหลายชนิด และยังเป็นสัตว์ที่จำแนกชนิดได้ยาก แม้แต่นักวิชาการก็ยังไม่มีข้อสรุปเนื่องจากแต่ละชนิดมีความคล้ายคลึงกันมาก สำหรับกลุ่มกระรอกที่พบในประเทศไทยจำแนกชนิดของกระรอกทั้งหมดได้ 30 ชนิด

ชนิดของกระรอก ที่พบในประเทศไทย

ชนิดของกระรอกที่พบในประเทศไทย มีทั้งหมด 30 ชนิด ซึ่งบางชนิดถูกขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ โดยแต่ละชนิดแบ่งตามขนาดหรือกลุ่มกระรอกทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มกระรอกต้นไม้

กลุ่มกระรอกต้นไม้มีทั้งหมด 13 ชนิด และถูกขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 3 ชนิด ดังนี้

 1. พญากระรอกดำ
 2. พญากระรอกเหลือง
 3. กระรอกข้างลายท้องแดง
 4. กระรอกข้างลายท้องเทา
 5. กระรอกท้องแดง
 6. กระรอกหลากสี (ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง)
 7. กระรอกปลายหางดำ
 8. กระรอกสามสี (ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง)
 9. กระรอกหางม้าใหญ่ (ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง)
 10. กระรอกหางม้าเล็ก
 11. กระรอกหางม้าจิ๋ว
 12. กระเล็นขนปลายหูยาว
 13. กระเล็นขนปลายหูสั้น

กลุ่มกระรอกบิน

กลุ่มกระรอกบินมีทั้งหมด 13 ชนิดและถูกขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมากถึง 6 ชนิด ดังนี้

 1. พญากระรอกบินหูขาว (ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง)
 2. พญากระรอกบินหูดำ
 3. พญากระรอกบินหูแดง
 4. พญากระรอกบินหูดำหางเข้ม
 5. พญากระรอกบินสีดำ
 6. กระรอกบินเล็กแก้มขาว (ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง)
 7. กระรอกบินเล็กเขาสูง (ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง)
 8. กระรอกบินแก้มสีแดง (ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง)
 9. กระรอกบินแก้มเทา (ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง)
 10. กระรอกบินจิ๋วท้องขาว
 11. กระรอกบินจิ๋วมลายู
 12. กระรอกบินเท้าขน
 13. กระรอกบินสีเขม่า (ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง)

กลุ่มกระรอกดิน

กระรอกดิน มีทั้งหมด 4 ชนิดและถูกขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพียง 1 ชนิด ดังนี้

 1. กระจ้อน
 2. กระรอกหน้ากระแต (ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง)
 3. กระรอกลายแถบ
 4. กระรอกดินแก้มแดง

ข้อดีในการเลี้ยงกระรอก

การนำกระรอกซึ่งเป็นสัตว์ป่ามาเลี้ยงไม่สามารถทำให้เชื่องได้เหมือนการเลี้ยงสุนัขหรือแมว แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมเลี้ยง เพราะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆราคาไม่แพงมากนักขึ้นอยู่กับสายพันธุ์กระรอกและขนาดของกระรอก ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงไม่มาก เป็นสัตว์ที่สวยงามน่ารัก และกินง่ายเพราะกินอาหารได้หลายชนิดทั้งผักและผลไม้

กระรอกถือเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง ที่ต้องการการดูแลเอาใจใสถึงแม้จะเป็นสัตว์ที่กินง่ายอยู่ง่าย แต่คนเลี้ยงต้องมีใจรักจริงๆ และมีเวลาให้เป็นพิเศษถึงจะเลี้ยงเจ้ากระรอกน้อยให้เชื่องได้

Back to Top