9 พฤติกรรมของกระรอกที่คนเลี้ยงต้องรู้

พฤติกรรมของกระรอก

สัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทแต่ละชนิดมีนิสัยและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน การเรียนรู้อุปนิสัยของสัตว์แต่ละชนิดก็จะทำให้เราเลี้ยงดูได้ง่าย กระรอกเป็นสัตว์เลี้ยงที่นำมาจากป่าธรรมชาติมากกว่าการเพาะพันธุ์กระรอกขาย ดังนั้น พฤติกรรมของกระรอกที่แตกต่างกันจึงขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของคนเลี้ยง อะไรบ้างคือพฤติกรรมของกระรอกที่คนเลี้ยงต้องรู้

9 พฤติกรรมกระรอกที่คนเลี้ยงต้องรู้

1. กระรอกเป็นสัตว์ฟันแทะ

กระรอกเป็นสัตว์ฟันแทะตระกูลเดียวกับกระต่าย ฟันหน้ามีรูปร่างคล้ายสิ่ว มีความแข็งแรงมากใช้สำหรับกัด ขุด และแทะอาหาร ฟันของกระรอกจะไม่หยุดการเจริญเติบโตเนื่องจากมีเลือดมาหล่อเลี้ยงฟันตลอดเวลา จึงต้องแทะฟันเสมอ ๆเพื่อให้ฟันสึกกร่อน

2. กระรอกชอบกัด

คนที่รักการเลี้ยงกระรอกต้องไม่กลัวถูกกัด เพราะกระรอกเป็นสัตว์ที่ตกใจง่าย หวาดระแวง เพราะเป็นสัตว์ผู้ถูกล่าและเป็นอาหารของสัตว์อื่น เมื่อตกใจหรือหวาดกลัวอาจข่วนและกัดทุกคนได้ตลอดเวลา

3. พฤติกรรมการกินของกระรอก

กระรอกดำรงชีวิตด้วยการกินใบไม้ ผลไม้ เมล็ดพืช แมลง และกินผลไม้เปลือกแข็งเพื่อใช้แทะให้ฟันสึกกร่อนตามธรรมชาติ

4. การซ่อนอาหาร

สัตว์เลี้ยงหลายชนิดจะมีนิสัยและพฤติกรรมการซ่อนอาหาร กระรอกก็เช่นเดียวกันโดยธรรมชาติกระรอกจะเก็บซ่อนอาหารไว้กินหรือซ่อนไว้ให้กระรอกตัวอื่นที่เล็กกว่า การเลี้ยงดูจึงไม่แปลกที่จะพบผลไม้หรือพืชผักซ่อนไว้ในผ้าที่ใช้รองนอน

5. การเพาะพันธุ์

กระรอกตัวเมียสามารถให้กำเนิดลูกได้ครั้งละหลายๆตัว

6. การผสมพันธุ์

กระรอกจะเริ่มสืบพันธุ์เมื่ออายุได้ประมาณ 8-9 เดือน นิสัยการเลือกคู่กระรอกจะเลือกคู่ของมันเองซึ่งเป็นคู่ที่พอใจแต่ถ้าไม่ชอบก็จะกัดกันจนบาดเจ็บได้ อาการติดสัดของกระรอกทั้งตัวผู้และตัวเมียจะดุมากกว่าเดิม และสังเกตได้จากอวัยวะเพศของกระรอกทั้งตัวผู้ตัวเมียจะบวมแดง

7. การผลัดขนของกระรอก

กระรอกอายุ 3 เดือนจะเริ่มผลัดขน บางตัวอาจค่อยๆผลัดขน แต่บางตัวขนหลุดเยอะมาก และขนของกระรอกจะขึ้นเต็มที่เมื่ออายุ 6 เดือน

8. นิสัยอยากรู้อยากเห็น

กระรอกที่เริ่มโตหรือช่วงอายุ 90 วัน จะซนมาก ไม่อยู่นิ่งมีความอยากรู้อยากเห็น หากไม่ได้เลี้ยงแบบคล้องโซ่ เมื่อนำออกจากกรงต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะอาจหนีหายและไม่กลับมาอีกเลย

9. กระรอกเลี้ยงไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้

กระรอกเลี้ยงส่วนใหญ่นำมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆยังไม่หย่านม เมื่อเลี้ยงโตแล้วไม่สามารถปล่อยคืนสู่ป่าตามธรรมชาติได้ เพราะขาดสัญชาตญาณการเอาตัวรอด

กระรอกเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนนิยมเลี้ยงเพราะราคาถูกหาง่าย แต่การเลี้ยงดูก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของกระรอกให้เข้าใจ เพราะการเลี้ยงกระรอก 1 ตัวต้องอยู่กับเราไปไม่น้อยกว่า 10 ปีหรือบางตัวอายุยืนได้มากกว่านั้นอีกด้วย

Back to Top